Strefa Katedry

Baza naukowo-badawcza

Laboratorium Systemów Hydrotronicznych (LSH), p.5HB i 113HB

Kierownik laboratorium

dr inż. Piotr Woś

Wykaz aparatury będącej na wyposażeniu laboratorium

 • Zestaw aktuatorów, sensorów i elementów sterujących do układów hydrotronicznych. Szczegółowa specyfikacja aparatury:
1. Cylinder hydrauliczny CDM1/MT4/40/28/250 A1X/B1CFUMTF. - 3 sztuki,
2. Zawór 4WRSE 6 V1-35-3X/G24Ko/A1V - 3 sztuki,
3. Przetwornik pomiarowy ciśnienia HM18-1X/350-V-B/VO/O ze zintegrowanym układem elektronicznym – 9 sztuk
4. Przetwornik siły ściskającej i rozciągającej ze zintegrowanym układem elektronicznym KT1101-K-10kN-2410-D – 3 sztuki
5. Serwozawór 4WS2EM6-2X/20B11ET315K17EV wg RE29564 – 1 sztuka,
6. Karta z elementami elektronicznymi do serwozaworu 4WS2EM6-2X/20B11ET315K17EV – 1 sztuka,
7. Serwozawór 4WSE2ED10-5X/45B9ET315K31EV – 1 sztuka,
8. Serwozawór elektrohydrauliczny WP3-10/30-10 - 1 sztuka,
9. Regulator RE1 z wej. od termoelementu, 2 alarmy, 2 przekaźniki - 2 sztuka
10. Regulator RE4 z wejściem uniwersalnym, wyj. przekaźnikowe, alarmy, interfejs RS-485 - 1 sztuka.

 

 • Stanowisko HSD Hydrauliczne Stanowisko Dydaktyczne
 • Hydrauliczna stacja zasilająca HS054 – CE – A448 – 4 Rexroth Hydraulics
 • Elektroniczne urządzenie pomiarowe do monitorowania układów płynowych HMG 3000 , HMG 2020 Hydrotechnik
 • Elektro-hydrauliczne stanowisko dydaktyczne dźwignika

Zakres prac możliwych do wykonania:

a) prace naukowo badawcze

 • Badania doświadczalne elementów i układów sterowania osiami hydrotronicznymi, a w szczególności:
  • zaawansowanych algorytmów PID (z kompensacją opóźnienia, przestrajanym wzmocnieniem, samonastrajających się i wielowymiarowych),
  • algorytmów wykorzystujących metody teorii sterowania (regulatory optymalne, impedancyjne i admitancyjne, regulatory wykorzystujące model procesu, w tym realizujące sterowanie adaptacyjne),
 • Badania adaptacyjnych algorytmów sterowania odpornych na działanie zmiennych obciążeń, stabilizacja prędkości i dokładności pozycjonowania serwonapędu elektrohydraulicznego przy zmianach obciążenia zewnętrznego,
 • Badania nad układami sensorycznymi wykorzystywanymi w maszynach.

b) prace pod katem współpracy z podmiotami gospodarczymi

 • Diagnostyka układów hydraulicznych
  Do diagnostyki i monitorowania procesów zachodzących w układach płynowych wykorzystuje się produkty Hydac i Hydrotechnik, przepływomierze do pomiaru przepływu objętościowego, programy do symulacji i wizualizacji (SolidWorks, FluidSimP, FluidSimH, AutomationStudio, Matlab/Simulink, DasyLab), cyfrowe i programowalne przyrządy kontrolno-pomiarowe.
  Szybką diagnostykę układów hydraulicznych umożliwiają przenośne elektroniczne przyrządy pomiarowe, które przeznaczone są do prowadzenia pomiarów bezpośrednio na maszynie lub urządzeniu w czasie ich normalnej pracy, z możliwością bieżącego i ciągłego zapisu danych oraz ich archiwizacji i wizualizacji.
  Posiadany przenośny przyrząd pomiarowy HMG 3000 (HMG 2000) firmy HYDAC, przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, temperatury, strumienia przepływu, w układach hydraulicznych i maszyn i urządzeń. Zaletą tych przyrządów jest równoczesny pomiar kilku wielkości fizycznych: ciśnienia, różnicy ciśnień, temperatury, strumienia przepływu, częstotliwości.
 • Projektowanie, modelowanie, symulacja i identyfikacja dynamiczna elementów i układów hydrotronicznych ( np. adaptacyjnych układów sterowania manipulatorem elektrohydraulicznym o konstrukcji równoległej).
 • Modernizacja i wdrażanie nowych energooszczędnych rozwiązań w zakresie budowy i techniki sterowania układów hydraulicznych.
 • Doradztwo i ekspertyzy techniczne w zakresie projektowania, modernizacji i eksploatacji układów napędu i sterowania hydraulicznego.
 • Szkolenie w zakresie budowy i eksploatacji oraz napędu i sterownia układów hydraulicznych.